Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic dành cho Windows

Phiên bản mới của môi trường lập trình nổi tiếng

Microsoft Visual Basic Express cho phép chúng tôi phát triển các ứng dụng cho Windows và biên dịch chúng trực quan dưới dạng tệp thực thi. Giống như các phiên bản trước của Visual Basic, giao diện lập trình hoàn toàn trực quan, với các mục như...Xem mô tả đầy đủ

ƯU ĐIỂM

  • Trình chỉnh sửa biểu mẫu tuyệt vời
  • Nó bao gồm một công cụ SQL
  • Đề xuất Intellicode
  • Hỗ trợ chất lượng cao

NHƯỢC ĐIỂM

  • Ít mạnh hơn phiên bản thông thường

Tuyệt vời
9

Microsoft Visual Basic Express cho phép chúng tôi phát triển các ứng dụng cho Windows và biên dịch chúng trực quan dưới dạng tệp thực thi.

Giống như các phiên bản trước của Visual Basic, giao diện lập trình hoàn toàn trực quan, với các mục như nút, thanh tiến trình và nhãn mà bạn có thể kéo đến biểu mẫu, chỉnh sửa thuộc tính của chúng và sau đó điều chỉnh chương trình, với một vài ngoại lệ giống như các phiên bản trước.

Microsoft Visual Basic tận dụng các công nghệ mới nhất như Windows themes, Multithreading , kết nối với SQL, Microsoft .NET Framework Forms và dữ liệu. Nó bao gồm một hệ thống chứa 400 đoạn mã cú pháp được sử dụng thường xuyên nhất và gợi ý những thay đổi đối với nó, được thiết kế để tiết kiệm thời gian và công việc cho các lập trình viên.

Ứng dụng, trình bảo vệ màn hình hoặc thư viện DLL có thể được biên dịch với hệ thống xuất bản hoàn chỉnh và có thể cấu hình được bao gồm và được tải trực tiếp lên máy chủ FTP hoặc được ghi vào địa chỉ cục bộ.

Được tải nhiều nhất Phát triển và CNTT cho windows

Microsoft Visual Basic

Tải xuống

Microsoft Visual Basic Express Edition Express Edition 2010

Đánh giá của người dùng về Microsoft Visual Basic

Được tài trợ×